Udžbenici i vježbenice

Croaticum objavljuje udžbenike i vježbenice te gramatiku za učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika na različitim razinama prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike, udžbenike za učenje o Hrvatskoj i hrvatskoj kulturi, kao i ostale materijale korisne za učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika. 

Zvučne zapise koji prate udžbenike i vježbenice možete preuzeti s ove stranice.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga jezika za razine A1 i A2

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, 2021. ISBN: 978-953-169-427-8

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za razine A1 i A2 namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži petnaest lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

Razgovarajte s nama! Vježbenica hrvatskoga jezika za razine A1 i A2

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, 2022. ISBN: 978-953-169-493-3

Razgovarajte s nama! Vježbenica hrvatskoga jezika za rezine A1 i A2 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike (A2–B1)

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2008., 2012., 2016. ISBN: 978-953-175-321-0

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike (A2–B1) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A2 i B1 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

Zvučne zapise preuzmite ovdje.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike (A2–B1)

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2009., 2016. ISBN: 978-953-175-325-8

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike A2–B1 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A2 i B1.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj (B1–B2)

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2011., 2012., 2014. ISBN: 978-953-175-388-3

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj (B1–B2) namijenjen je razinama B1-B2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

Zvučne zapise preuzmite ovdje.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj (B1–B2)

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2011., 2012., 2014. ISBN: 978-953-175-407-1

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B1–B2.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2015. ISBN: 978-953-175-573-3

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 namijenjen je razinama B2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvanaest lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima, kulturološkim informacijama i sl.

Razgovarajte s nama! Vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2016. ISBN: 978-953-175-574-0

Razgovarajte s nama! Vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu  B2 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razini jezične kompetencije B2.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razine B2–C1

Autorica: Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2014. ISBN: 978-953-175-535-1

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razine B2–C1 namijenjen je razvijanju vještine slušanja, čitanja, govorenja i pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B2 i C1.

Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2–C1

Autorice: Sanda Lucija Udier i Milvia Gulešić Machata

Izdavač: FF press, 2014., 2017. ISBN: 987-953-175-536-8

Vježbenica Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2–C1 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura i vokabulara te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B2 i C1.

Priručnik za korekciju izgovora i početno učenje hrvatskog jezika

Autorica: Ivančica Banković-Mandić

Izdavač: FF press, Zagreb, 2023. ISBN 978-953-175-929-8

Priručnik za korekciju izgovora hrvatskog jezika na primjeru pojednostavljenog teksta bajke o Snjeguljici i sedam patuljaka kroz sedam cjelina uvodi čitatelja  u glasnički repertoar hrvatskog jezika. Tekst od Snjeguljici preveden je na 18 svjetskih jezika pa se priručnikom mogu jednostavno služiti i govornici koji ne poznaju dovoljno engleski jezik. Cjeline su popraćene zvučnim zapisima.

Osim uvježbavanja izgovora i slušanja određenih glasova, glasovnih promjena i intonacija, priručnik daje i osnovne gramatičke upute o hrvatskom jeziku i potiče čitatelja na komunikaciju.

Hrvatska na prvi pogled – Udžbenik hrvatske kulture

Urednica: Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2014., 2017. ISBN: 978-953-175-658-7

Hrvatska na prvi pogled – Udžbenik hrvatske kulture namijenjen je stranim studentima kroatistike, slavistike, povijesti, međunarodnih odnosa i sličnih struka. To je propedeutički udžbenik, dakle služi prednaobrazbi, a sastoji se od deset autorskih tekstova od kojih svaki obrađuje po jedan segment hrvatske kulture. Svako je poglavlje izvorni autorski izbor i pregled glavnih činjenica o pojedinom segmentu hrvatske kulture i njihovih interpretacija. Pregled sadržaja možete vidjeti ovdje.

Croatia at First Sight – Textbook of Croatian Culture

Urednica: Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2016. ISBN: 978-953-175-599-3

Croatia at First Sight – Textbook of Croatian Culture namijenjen je stranim studentima kroatistike, slavistike, povijesti, međunarodnih odnosa i sličnih struka. To je propedeutički udžbenik, dakle služi prednaobrazbi, a sastoji se od deset autorskih tekstova od kojih svaki obrađuje po jedan segment hrvatske kulture. Svako je poglavlje izvorni autorski izbor i pregled glavnih činjenica o pojedinom segmentu hrvatske kulture i njihovih interpretacija. Pregled sadržaja možete vidjeti ovdje.

Hrvatska na drugi pogled – Udžbenik hrvatske kulture i društva

Urednica: Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2019. ISBN: 978-953-8281-02-0

Hrvatska na drugi pogled – Udžbenik hrvatske kulture i društva namijenjen je stranim studentima kroatistike, slavistike, povijesti, međunarodnih odnosa i sličnih struka. To je propedeutički udžbenik koji se sastoji od devet autorskih tekstova od kojih svaki obrađuje po jedan segment hrvatske kulture i društva (hrvatsko društvo, gospodarstvo, školstvo, migracije i demografija, kulturne ustanove, mediji, sport, vizualne umjetnosti i religije u Hrvatskoj). Svako je poglavlje izvorni autorski izbor i pregled glavnih činjenica o pojedinom segmentu hrvatske kulture i njihovih interpretacija. Pregled sadržaja možete vidjeti ovdje.

Šegrt Hlapić za razinu B1: Prilagodba romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić

Autorice: Ana Grgić, Ranka Đurđević i Tanja Salak

Izdavač: FF press, 2016. ISBN: 978-953-175-498-9

Šegrt Hlapić za razinu B1 prva je prilagodba cjelovita književnoga djela za hrvatski kao ini jezik. Riječ je o specijaliziranome priručniku koji je namijenjen razvijanju vještine čitanja na razini B1 prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Izvorni je tekst morfološki, sintaktički, leksički i pravopisno prilagođen razini B1. Riječi iz romana koje su zadržane premda su govornicima na toj razini nepoznate ili manje poznate, na marginama su prevedene na engleski jezik.

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2)

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini i Sanda Lucija Udier

Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006., 2008., 2011., 2013., 2015., 2018. ISBN: 978-953-169-384-4

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvadeset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

Hrvatski za početnike 1: Vježbenica i gramatički pregled (A1 i A2)

Autorice: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini i Sanda Lucija Udier

Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006., 2008., 2011., 2013., 2015., 2018. ISBN: 978-953-169-186-4

Hrvatski za početnike 1: Vježbenica i gramatički pregled (A1 i A2) namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.