Akademski kalendar

Programi učenja hrvatskoga jezika i kulture, akademska godina 2019./2020.

ZIMSKI SEMESTAR
(SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, SKRAĆENI SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE ZA ERASMUS+ STUDENTE, JEDNOMJESEČNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE)
30. 9. 2019. – 24. 1. 2020.
CROATICUMOVA ZIMSKA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 27. 1. 2020. – 14. 2. 2020.
LJETNI SEMESTAR
(SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, SKRAĆENI SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE ZA ERASMUS+ STUDENTE, JEDNOMJESEČNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE)
24. 2. 2020. – 5. 6. 2020.
CROATICUMOVA LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 30. 6. 2020. – 17. 7. 2020.
CROATICUMOVA JESENSKA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 7. 9. 2020. – 25. 9. 2020.
SPECIJALIZIRANI INTENZIVNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE po dogovoru

Ispiti poznavanja hrvatskoga jezika, akademska godina 2019./2020.

PRIJAVA DO ISPITNI ROK RAZINA
9. 10. 2019. (srijeda) 19. 10. 2019. (subota), u 9 sati B1
20. 11. 2019. (srijeda) 30. 11. 2019. (subota), u 9 sati B1
8. 1. 2020. (srijeda) 11. 1. 2020. (subota), u 9 sati B1
11. 2. 2020. (utorak) 21. 2. 2020. (petak), u 9 sati sve razine
18. 3. 2020. (srijeda) 28. 3. 2020. (subota), u 9 sati B1
15. 4. 2020. (srijeda) 25. 4. 2020. (subota), u 9 sati B1
3. 6. 2020. (srijeda) 13. 6. 2020. (subota), u 9 sati sve razine
25. 8. 2020. (utorak) 4. 9. 2020. (petak), u 9 sati sve razine