Specijalizirani intenzivni tečaj hrvatskoga jezika i kulture

Specijalizirani intenzivni tečaj hrvatskoga jezika i kulture traje dva tjedna, a sastoji se od 75 sati nastave (75 x 45 minuta) koja obuhvaća učenje jezika te stručna predavanja i izvannastavne aktivnosti. Svakoga radnog dana polaznici hrvatski jezik uče od 6 do 8 školskih sati.

Informacije o terminima održavanja Specijaliziranoga intenzivnog tečaja hrvatskoga jezika i kulture možete pronaći ovdje, a informacije o cijeni ovdje

Program tečaja prilagođava se konkretnoj skupini polaznika na osnovi analize njihovih interesa i potreba. Teme kroz koje se unapređuje poznavanje hrvatskoga jezika, među ostalim, jesu politika i državno uređenje, ekonomija, pravo, društvo, ekologija, kultura i humanistika. Tijekom tečaja uvježbavaju se sve jezične vještine (razumijevanje, čitanje, pisanje i govorenje), no u obzir se uzimaju i potrebe konkretne skupine polaznika. 

Preduvjet za pohađanje Specijaliziranoga intenzivnog tečaja hrvatskoga jezika i kulture poznavanje je hrvatskoga jezika na razini B2 ili višoj prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.