Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture sastoji se od 75 školskih sati (75 x 45 minuta) učenja hrvatskoga jezika (70 školskih sati grupne nastave s polaznicima Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture te 5 školskih sati individualne nastave hrvatskoga jezika i kulture prilagođene specifičnim potrebama pojedinoga polaznika).

Učenje hrvatskoga jezika u grupama s polaznicima Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture izvodi se na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 1 > razina A1 i A2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2 > razina B1.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 3 > razina B1.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 4 > razina B2.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 5 > razina B2.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 6 > razina C1

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture akreditiran je kao Hrvatski jezik i kultura te uspješan završetak programa polaznicima omogućuje i stjecanje 4 ECTS-a.

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture izvodi se tijekom zimskog i ljetnog semestara. Polaznici koji nemaju predznanje hrvatskoga jezika mogu se upisati na tečaj samo tijekom prvoga tjedna semestra, dok se ostali polaznici mogu upisati u bilo kojem trenutku tijekom prvih devet tjedana semestra.

Informacije o cijeni Jednomjesečnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture možete pronaći ovdje

Dodatne informacije

Nastava je organizirana u jezično, nacionalno i dobno raznolikim grupama, a polaznici se u grupe raspoređuju na temelju njihova prethodnoga poznavanja hrvatskoga jezika, koje se testira prvoga dana tečaja.

Redovit dolazak na nastavu te polaganje završnoga ispita preduvjet su za uspješan završetak Jednomjesečnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture.