Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture sastoji se od 75 školskih sati (75 x 45 minuta) učenja hrvatskoga jezika (70 školskih sati grupne nastave s polaznicima Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture te 5 školskih sati individualne nastave hrvatskoga jezika i kulture prilagođene specifičnim potrebama pojedinoga polaznika). Sudjelovanje je moguće pohađanjem nastave na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ili pohađanjem nastave preko interneta.

Učenje hrvatskoga jezika u grupama s polaznicima Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture izvodi se na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 1 > razina A1 i A2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2 > razina B1.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 3 > razina B1.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 4 > razina B2.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 5 > razina B2.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 6 > razina C1

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture akreditiran je kao Hrvatski jezik i kultura te uspješan završetak programa polaznicima omogućuje i stjecanje 4 ECTS-a.

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture izvodi se tijekom zimskog i ljetnog semestara. Polaznici koji nemaju predznanje hrvatskoga jezika mogu se upisati na tečaj samo tijekom prvoga tjedna semestra, dok se ostali polaznici mogu upisati u bilo kojem trenutku tijekom prvih devet tjedana semestra.

Informacije o cijeni Jednomjesečnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture možete pronaći ovdje

Dodatne informacije

Nastava je organizirana u jezično, nacionalno i dobno raznolikim grupama, a polaznici se u grupe raspoređuju na temelju njihova prethodnoga poznavanja hrvatskoga jezika.

Redovit dolazak na nastavu te polaganje završnoga ispita preduvjet su za uspješan završetak Jednomjesečnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture.

Za polaznike koji u Jednomjesečnome tečaju hrvatskoga jezika i kulture sudjeluju pohađanjem nastave na Filozofskome fakultetu u Zagrebu nastava se održava svakoga radnog dana u isto vrijeme. Za polaznike koji u Jednomjesečnome tečaju hrvatskoga jezika i kulture sudjeluju preko interneta nastava se održava svakim radnim danom u 14 sati (CET).

Za sudjelovanje u Jednomjesečnome tečaju hrvatskoga jezika i kulture preko interneta potrebno je imati računalo s pouzdanom internetskom vezom, mikrofonom i kamerom.

Prijave se zatvaraju 7 dana prije početka nastave.

Najnovije informacije o Jednomjesečnome tečaju hrvatskoga jezika i kulture nalaze se ovdje.