Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture sastoji se od 75 školskih sati (75 x 45 minuta) učenja hrvatskoga jezika tijekom 5 tjedana. 

Učenje hrvatskoga jezika organizira se u grupama s polaznicima Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture te se izvodi na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 1 > razina A1 i A2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2 > razina B1.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 3 > razina B1.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 4 > razina B2.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 5 > razina B2.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 6 > razina C1

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture akreditiran je kao Hrvatski jezik i kultura te uspješan završetak programa polaznicima omogućuje i stjecanje 4 ECTS-a.

Jednomjesečni tečaj hrvatskoga jezika i kulture izvodi se tijekom zimskog i ljetnog semestara.

Polaznici koji nemaju predznanje hrvatskoga jezika mogu započeti s tečajem samo u prvom tjednu semestra, dok ostali polaznici mogu započeti s tečajem u prvom, šestom ili jedanaestom tjednu semestra.

Informacije o cijeni Jednomjesečnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture možete pronaći ovdje

Dodatne informacije

Nastava je organizirana u jezično, nacionalno i dobno raznolikim grupama, a polaznici se u grupe raspoređuju na temelju njihova prethodnoga poznavanja hrvatskoga jezika.

Redovit dolazak na nastavu te polaganje završnoga ispita preduvjet su za uspješan završetak Jednomjesečnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture.

Nastava se održava na Filozofskome fakultetu u Zagrebu svakoga radnog dana u isto vrijeme. 

Najnovije informacije o Jednomjesečnome tečaju hrvatskoga jezika i kulture nalaze se ovdje.