Skraćeni semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture za Erasmus+ studente

Skraćeni semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture za Erasmus+ studente traje 15 tjedana tijekom jednoga semestra. Polaznici dva puta tjedno imaju po 2 školska sata (2 x 45 minuta) jezične nastave, što je ukupno 60 sati jezične nastave tijekom semestra. Uz to, polaznici tijekom semestra imaju ukupno 15 sati terenske nastave u kulturnim institucijama u Zagrebu.

Skraćeni semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture za Erasmus+ studente akreditiran je kao Hrvatski jezik i kultura te uspješan završetak programa polaznicima omogućuje stjecanje 4 ECTS-a.

Učenje hrvatskoga jezika izvodi se na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Program Hrvatski jezik i kultura izveden je iz programa Jezičnih vježbi iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika, a njegov opis možete vidjeti ovdje.

  • Hrvatski jezik i kultura 1.1, 1.2 i 1.3 > razina A1 i A2
  • Hrvatski jezik i kultura 2.1 i 2.2 > razina B1.1
  • Hrvatski jezik i kultura 3.1 i 3.2 > razina B1.2
  • Hrvatski jezik i kultura 4.1 i 4.2 > razina B2.1
  • Hrvatski jezik i kultura 5.1 i 5.2 > razina B2.2
  • Hrvatski jezik i kultura 6.1 i 6.2 > razina C1

Informacije o terminima održavanja Skraćenoga semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture za Erasmus+ studente u zimskom i ljetnom semestru možete pronaći ovdje, a informacije o cijeni ovdje

Dodatne informacije

Nastava je organizirana u jezično, nacionalno i dobno raznolikim grupama, a polaznici se u grupe raspoređuju na temelju njihova prethodnoga poznavanja hrvatskoga jezika.

Redovit dolazak na nastavu te polaganje završnoga ispita preduvjet su za uspješan završetak Skraćenoga semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture za Erasmus+ studente.

Skraćeni semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture za Erasmus+ studente namijenjen je svim Erasmus+ studentima koji studiraju na Sveučilištu u Zagrebu, osim Erasmus+ studentima koji studiraju na Filozofskom fakultetu. Erasmus+ studenti koji studiraju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu trebaju se prijaviti za Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture.