Croaticumova ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture

Croaticumova ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture traje 3 tjedna, a polaznici hrvatski jezik i o hrvatskoj kulturi uče 75 školskih sati (75 x 45 minuta; 4 školska sata jezične nastave dnevno, 2 sata govornih vježbi tjedno te 9 školskih sati nastave o kulturi tijekom tri tjedna).

Croaticumova ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture akreditirana je kao Hrvatski jezik i kultura te uspješan završetak programa polaznicima uz potvrdu o uspješno položenom ispitu omogućuje i stjecanje 4 ECTS-a.

Učenje hrvatskog jezika izvodi se na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Program Hrvatski jezik i kultura izveden je iz programa Jezičnih vježbi iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika, a njegov opis možete vidjeti ovdje.

  • Hrvatski jezik i kultura 1.1, 1.2 i 1.3 > razina A1 i A2
  • Hrvatski jezik i kultura 2.1 i 2.2 > razina B1.1
  • Hrvatski jezik i kultura 3.1 i 3.2 > razina B1.2
  • Hrvatski jezik i kultura 4.1 i 4.2 > razina B2.1
  • Hrvatski jezik i kultura 5.1 i 5.2 > razina B2.2
  • Hrvatski jezik i kultura 6.1 i 6.2 > razina C1

Informacije o terminima održavanja Croaticumove ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture možete pronaći ovdje, a informacije o cijeni ovdje.

Dodatne informacije

Nastava je organizirana u jezično, nacionalno i dobno raznolikim grupama, a polaznici se u grupe raspoređuju na temelju njihova prethodnoga poznavanja hrvatskoga jezika.

Najmanji broj polaznika koji je potreban da bi se organizirala grupna jezična nastava na određenoj jezičnoj razini jest 5. Ako zbog nedovoljnoga broja polaznika koji hrvatski jezik poznaju na nekoj razini ne bude moguće organizirati grupnu jezičnu nastavu, postoji mogućnost da se jezična nastava na toj razini organizira u manjim grupama i s manjim brojem školskih sati ili da se polaznicima ponudi 15 individualnih sati jezične nastave. U slučaju da se jezična nastava organizira u manjim grupama ili u slučaju da se organizira individualna jezična nastava, broj školskih sati kulturoloških predavanja i govornih vježbi ne smanjuje se.

Redovit dolazak na nastavu te polaganje završnoga ispita preduvjet su za uspješan završetak Croaticumove ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture.

Nastava se održava na Filozofskome fakultetu u Zagrebu svakoga radnog dana u isto vrijeme.

Najnovije informacije o održavanju Croaticumove ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture možete pronaći ovdje.