Novosti

27 posts

Promjena datuma ljetnog semestra 2020.

Poštovani studenti, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik promijenio je datume početka i kraja ljetnog semestra u 2020. godini. Kako bismo datume uskladili s početkom i […]

Croaticumova jesenska škola hrvatskog jezika i kulture

Croaticumova jesenska škola hrvatskog jezika i kulture održat će se od 9.9.2019. do 27.9.2019. Ako ste zainteresirani, molimo da ispunite online prijavnicu: http://croaticum.ffzg.unizg.hr/?page_id=4693&lang=hr Školarina, koja uključuje svu nastavu (jezične vježbe, […]