Nastavnici

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, viša lektorica

Kontakt: ibmandic@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao strani jezik, hrvatski standardni jezik, javni govor, fonetika i fonologija
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI 

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, viša lektorica

Kontakt: mcilas@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao ini jezik, usvajanje jezika, sintaksa, semantika
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

dr. sc. Ana Grgić, lektorica i znanstvena suradnica

Kontakt: anagrgic@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao ini jezik, govornici inojezičnoga hrvatskoga, jezični identitet, razine prema ZEROJ-u, brojevne riječi, nastavni materijali
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
Ostalo: zamjenica voditelja Croaticuma

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, viša lektorica i znanstvena suradnica

Kontakt: mgulesic@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: poučavanje HIJ-a, kulturna kompetencija u HIJ-u, ovladavanje srodnim jezicima, gramatičke kategorije u HIJ-u
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
Ostalo: ECTS (Erasmus) koordinatorica

dr. sc. Antonio-Toni Juričić, viši lektor

Kontakt: atjurici@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao ini jezik, jezično testiranje, međukulturna kompetencija, hrvatska književnost
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

dr. sc. Aida Korajac, lektorica

Kontakt: aidakorajac@gmail.com akorajac@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao ini jezik, kognitivna lingvistika, povratni glagoli
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

dr. sc. Darko Matovac, lektor i znanstveni suradnik

Kontakt: dmatovac@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: kognitivna lingvistika, prostor i jezik, padeži i prijedlozi, prefigirani glagoli, hrvatski kao drugi i strani
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
Poveznice: Academia.edu, Mendeley, LinkedIn, Blog
Ostalo: voditelj Croaticuma, CEEPUS koordinator

dr. sc. Dinka Pasini, viša lektorica

Kontakt: dpasini@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: poučavanje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika, sociolingvistika, digitalna leksikografija, stilistika
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier

Kontakt: sludier@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao ini jezik, primijenjena lingvistika, poučavanje inoga jezika, hrvatski standardni jezik, sociolingvistika
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
Poveznice: Academia.edu, Google Scholar, LinkedIn 

Marinela Aleksovski, prof., viša lektorica

Kontakt: maleksov@ffzg.hr, lea.simonowa@gmail.com
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao ini, poljski jezik, nastavne aktivnosti, frazeologija, književnost
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Jelena Cvitanušić, prof., lektorica

Kontakt: jcvitanusic@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao ini i društveno korisno učenje, hrvatski za izbjeglice, vremenski odnosi u HIJ-u, individualne razlike učenika, brojevne riječi u HIJ-u
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Ranka Đurđević, prof., lektorica

Kontakt: rdurdevi@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru
Stručni i znanstveni interesi: književni tekst u nastavi IJ-a, kultura u nastavi IJ-a, prilagodba književnih djela za različite razine ovladanosti IJ-em, hrvatski za izbjeglice
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
Poveznice: Bibliografija 

Tanja Salak, mag. educ. philol. croat., lektorica

Kontakt: tcarapin@ffzg.hr
Konzultacije: na rodiljnom dopustu
Stručni i znanstveni interesi: neverbalna komunikacija, prilagodba književnih djela, predodžbe o kulturama, kategorija brojivosti
Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI 

Poveznice: Bibliografija