Kontakti

Adresa

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakti

Telefon: +385 1 4092 068
E-mail: croaticum@ffzg.hr
Internet: croaticum.ffzg.unizg.hr
Facebook: http://www.facebook.com/croaticum

Croaticumov ured

Soba B-103 (Odsjek za kroatistiku)
Uredovno vrijeme: 10:00 – 12:00, 13:30 – 15:30, od ponedjeljka do petka

Voditelj Croaticuma

dr. sc. Antonio-Toni Juričić, viši lektor
Soba B-103 (Odsjek za kroatistiku)
Uredovno vrijeme: prema dogovoru