Kontakti

Adresa

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakti

Telefon: +385 1 4092 068
E-mail: croaticum@ffzg.hr
Internet: croaticum.ffzg.unizg.hr
Facebook: http://www.facebook.com/croaticum

Tajništvo

Anja Bajt
Soba B-103 (Odsjek za kroatistiku)
Uredovno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 10.00 do 12.00

Voditeljica Croaticuma

Dr. sc. Milvia Gulešić Machata, viša lektorica i znanstvena suradnica
Soba B-103 (Odsjek za kroatistiku)
Uredovno vrijeme: utorkom od 9:00 do 10:30