Kontakti

Adresa

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakti

Telefon: +385 1 4092 068
E-mail: croaticum@ffzg.hr
Internet: croaticum.ffzg.unizg.hr
Facebook: http://www.facebook.com/croaticum

Croaticumov ured

Anja Bajt (tajnica)
Soba B-103 (Odsjek za kroatistiku)
Uredovno vrijeme: od 10.00 do 12.00 i od 13:00 do 15:00

Voditelj Croaticuma

Dr. sc. Darko Matovac, lektor i znanstveni suradnik
Soba B-103 (Odsjek za kroatistiku)
Uredovno vrijeme: prema dogovoru