Znanstveni i stručni projekti

Djelatnici Croaticuma, uz izvođenje nastave te objavljivanje nastavne, stručne i znanstvene literature, sudjeluju u nizu znanstvenih i stručnih projekata ili ih vode.

E-tečaj hrvatskoga na razini A2 – A2.HR

Godina: 2018
Sudjelovali: Darko Matovac, Ivančica Banković-Mandić, Sanda Lucija Udier, Marinela Aleksovski, Antonia Ordulj, Ranka Đurđević, Jelena Cvitanušić Tvico,  Aida Korajac, Ana Grgić, Marica Čilaš Mikulić
Voditelj projekta: Milvia Gulešić Machata

European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (Enetcollect COST Action CA 16105)

Godina: 2018.
Sudjelovala: Antonia Ordulj
Voditelji projekta: Lionel Nicolas i Verena Lyding

Izrada ispita za hrvatski kao ini jezik na razini C 

Godina: 2018.
Sudjelovali: Jelena Cvitanušić Tvico, Antonio-Toni Juričić, Sanda Lucija Udier
Voditeljica projekta: Sanja Fulgosi

Kognitivna lingvistika i poučavanje hrvatskoga kao J2 

Godine: 2017. – 2019.
Sudjelovali: Darko Matovac, Sanda Lucija Udier i Aida Korajac
Voditeljica projekta: Sanda Lucija Udier

Izrada ispita za hrvatski kao ini za upis djece u osnovnu školu 

Godine: 2017. – 2018.
Sudjelovale: Ivančica Banković-Mandić i Marica Čilaš Mikulić
Voditeljica projekta: Sanja Fulgosi

Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik 

Godina: 2017.
Sudjelovala: Dinka Pasini
Voditeljica projekta: Lana Hudeček

Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskoga kao materinskoga i inoga jezika 

Godine: 2016. – 2018.
Sudjelovala: Ivančica Banković-Mandić
Voditeljica projekta: Arnalda Dobrić

Učenički korpus hrvatskoga kao inoga jezika 

Godina: 2016. 
Sudjelovala: Antonia Ordulj
Voditelj projekta: Damir Boras

Izrada e-tečaja za hrvatski kao ini Klikni za hrvatski na razini A1 

Godina 2016.
Sudjelovali: Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić, Ranka Đurđević, Milvia Gulešić Machata, Ana Grgić, Darko Matovac, Tanja Salak i Sanda Lucija Udier
Voditeljica projekta: Marica Čilaš Mikulić

Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme – KOMPAS 

Godine: 2014. – 2018.
Sudjelovala: Marinela Aleksovski
Voditeljica projekta: Neda Pintarić

Računalni učenički korpus hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika

Godina: 2013.
Sudjelovale: Sanda Lucija Udier i Marica Čilaš Mikulić
Voditelj projekta: Damir Boras

Izrada kataloga znanja i ispita iz hrvatskoga kao inog jezika na razini B2

Godina: 2012.
Sudjelovale: Milvia Gulešić Machata, Ivančica Banković-Mandić, Ana Grgić i Sanda Lucija Udier
Voditeljica projekta: Zrinka Jelaska

Metodologija izrade udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik 

Godine: 2007. – 2011.
Sudjelovale: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Sanda Lucija Udier, Jelena Cvitanušić Tvico, Aida Korajac, Marinela Aleksovski, Ivančica Banković-Mandić, Ana Grgić i Antonio-Toni Juričić
Voditelj projekta: Ivo Pranjković

Materinski i inojezični hrvatski 

Godine: 2007. – 2011.
Sudjelovale: Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier
Voditeljica projekta: Zrinka Jelaska

Hrvatski za strance

Godine: 2001. – 2006.
Sudjelovale: Milvia Gulešić Machata, Marica Čilaš Mikulić, Dinka Pasini i Sanda Lucija Udier
Voditelj projekta: Ivo Pranjković

Supostavna gramatika hrvatskoga i francuskoga jezika 

Godine: 1997. – 2001.
Sudjelovala: Marica Čilaš Mikulić
Voditelj projekta: Miro Kačić