Što je Croaticum

Croaticum: učite hrvatski jezik, učite o Hrvatskoj

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik najstarija je i najveća ustanova na kojoj se poučava te znanstveno i stručno proučava i opisuje hrvatski kao ini jezik. Dio je Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najvećega društveno-humanističkoga fakulteta u Hrvatskoj. Croaticum odlikuje tradicija, stručnost i znanje.

Croaticum je osnovan 1962. godine na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a tada je bio nazvan Tečaj hrvatskoga jezika za strance. Godine 1966. postaje dio Odsjeka za jugoslavenske jezike i književnosti, a 1986. godine preimenovan je u Pripremnu godinu studija jer su hrvatski jezik učili ponajprije inozemni studenti koji su nakon dva semestra učenja hrvatskoga započeli studirati na nekom od fakulteta u Hrvatskoj. U početku se nastava odvijala po audio-vizualnoj globalno-strukturalnoj metodi, a početkom 21. stoljeća artikulirao se pristup koji se temelji na primijenjenolingvističkim i teorijskolingvističkim spoznajama i rezultatima istraživanja. Godine 2007. centar dobiva ime Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik.

Polaznici su Croaticuma studenti inozemnih sveučilišta koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu u sklopu različitih programa studentskih mobilnosti, zatim potomci hrvatskih iseljenika, osobe koje uče hrvatski jezik jer rade u Hrvatskoj, zatim osobe koje su se doselile ili se planiraju doseliti u Hrvatsku te osobe koje uče hrvatski iz brojnih drugih razloga. Polaznici su odrasle osobe sa svih kontinenata, iz većine svjetskih zemalja, različite dobi i različitih prvih jezika. Posljednjih godina broj polaznika ustalio se na otprilike 250 polaznika po semestru te stotinjak polaznika na kraćim programima.

Croaticumovi programi prilagođeni su brojem sati i sadržajem potrebama različitih polaznika, a nastava se održava po razinama prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike (A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1). Svi Croaticumovi programi akreditirani su sveučilišni programi otvoreni studentima, ali i javnosti kao programi cjeloživotnoga učenja. 

Croaticumovi programi

Croaticum: tradicija, stručnost i znanje

Uz održavanje nastave Croaticum se bavi i znanstvenom i stručnom djelatnosti, a uz znanstvenu i stručnu literaturu redovito objavljuje i udžbenike i vježbenice (po kojima se hrvatski kao ini jezik poučava ne samo na Croaticumu već i na brojnim studijima i lektoratima hrvatskoga jezika u Europi i u svijetu te u jezičnim školama u Hrvatskoj i inozemstvu), zatim svake godine organizira Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticumov okrugli stol (COS) na kojem se raspravlja o aktualnim lingvističkim temama te program Kultura u Croaticumu (KUC). Također organizira i kulturološke aktivnosti za svoje polaznike te obavlja testiranje poznavanja hrvatskoga jezika u različite svrhe, npr. za dobivanje stalnoga boravka i državljanstva, za upis na fakultet, za zapošljavanje i sl. Croaticum se bavi i izobrazbom te mentoriranjem budućih lektora hrvatskoga kao inoga jezika.

Lektori i fonetičari Croaticuma uz nastavu se bave i znanstvenim i stručnim radom. Redovito sudjeluju na znanstvenim i stručnim skupovima, sudjeluju u znanstvenim i stručnim projektima ili ih provode te su autori i urednici knjiga, zbornika te znanstvenih i stručnih radova. Kao gostujući nastavnici predaju i u inozemstvu (npr. u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Ukrajini, Australiji i drugdje).

Više o Croaticumu