Modul Hrvatski kao drugi i strani jezik

Modul Hrvatski kao drugi i strani jezik samostalni je sveučilišni modul uspješnim završetkom kojega se dobiva dopunska isprava o studiju (en. diploma supplement). Program podrazumijeva pohađanje Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture te izbornih programa hrvatskoga jezika i kulture tijekom dvaju uzastopnih semestara. Najmanji je broj ECTS-a potreban za završetak cjelovitoga modula i ostvarivanja prava na dopunsku ispravu o studiju (en. diploma supplement) 60, a polaznici koji ostvare manje od 60 ECTS-a (npr. studenti koji završe samo jedan semestar ili studenti koji završe samo Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture, ali ne i izborne programe) dobivaju potvrdu s ocjenama i ostvarenim ECTS-ima. Detaljnije informacije o modulu Hrvatski kao drugi i strani jezik nalaze se ovdje.

Polaznici i cijena

Studenti koji tijekom akademske mobilnosti pohađaju preddiplomske i diplomske studije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu modul Hrvatski kao drugi i strani jezik mogu pohađati besplatno. Ostali polaznici (strani državljani koji se žele upisati na neku visokoškolsku ustanovu u Hrvatskoj, strani studenti koji studiraju na ostalim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj i žele poboljšati jezične kompetencije te osobe koji pripadaju hrvatskoj dijaspori, nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, azilanti i osobe sa supsidijarnom zaštitom u Hrvatskoj, poslovni ljudi, strani diplomati itd.) modul Hrvatski kao drugi i strani jezik mogu pohađati po cijeni Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture. Informacije o cijeni nalaze se ovdje.