Individualna nastava hrvatskoga jezika i kulture

Croaticum organizira individualnu nastavu hrvatskoga jezika i kulture za sve zainteresirane polaznike. Individualna nastava podrazumijeva potpuno individualan pristup što znači da se i broj nastavnih sati i sadržaj koji se obrađuje prilagođavaju potrebama i željama pojedinoga polaznika.

Polaznici se za individualnu nastavu hrvatskoga jezika i kulture mogu prijaviti u bilo kojem terminu tijekom akademske godine, a potrebno je upisati najmanje 5 školskih sati nastave (5 x 45 minuta). 

Individualna nastava može se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ili internetski, npr. pomoću Zooma ili Skypea.

Za individualnu nastavu preko interneta potrebno je imati računalo s pouzdanom internetskom vezom, mikrofonom i kamerom.

Na kraju polaznik može dobiti potvrdu o pohađanju individualne nastave hrvatskoga jezika i kulture.

Više informacija o cijeni individualne nastave hrvatskoga jezika i kulture možete pronaći ovdje