Provjera poznavanja hrvatskoga jezika

Croaticum provodi ispite poznavanja hrvatskoga jezika za različite potrebe. Ispiti se organiziraju prema razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

Raspored ispitnih rokova možete vidjeti ovdje.

Pristupnici se moraju prijaviti osobno u prostorijama Croaticuma najmanje 10 dana prije ispita. Broj je pristupnika na ispitom roku ograničen. Za prijavu je potrebna putovnica ili neki drugi identifikacijski dokument, a tijekom prijave pristupnici će dobiti podatke za uplatu.

Prijava je gotova nakon što pristupnici dostave potvrdu o uplati. Ispit se plaća u kunskoj protuvrijednosti, a cijenu ispita i naknadnoga izdavanja dodatne potvrde možete vidjeti ovdje.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti telefonski, mejlom ili osobnim dolaskom u tajništvo Croaticuma radnim danom od 10 do 12 sati.

Ispitne su cjeline od kojih se sastoji ispit provjere znanja sljedeće:

  • razumijevanje slušanoga teksta
  • razumijevanje čitanoga teksta
  • poznavanje gramatičkih struktura
  • pismeno izražavanje
  • usmeno izražavanje

Primjeri zadataka za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika na razini B1