Provjera poznavanja hrvatskoga jezika

Croaticum provodi ispite poznavanja hrvatskoga jezika za različite potrebe. Ispiti se organiziraju prema razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

Raspored ispitnih rokova možete vidjeti ovdje. Ispiti se mogu polagati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu. Broj je pristupnika na ispitnom roku ograničen.

Pristupnici se moraju javiti tajništvu Croaticuma najmanje 10 dana prije ispita i odabrati mjesto polaganja ispita (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Sveučilište Macquarie, Sydney). 

Za prijavu je potrebna putovnica ili neki drugi identifikacijski dokument, a tijekom prijave pristupnici će dobiti podatke za uplatu. Prijava je gotova nakon što pristupnici dostave potvrdu o uplati. Cijenu ispita i naknadnoga izdavanja dodatne potvrde možete vidjeti ovdje.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti telefonski, mejlom ili osobnim dolaskom u tajništvo Croaticuma radnim danom od 10 do 12 ili od 13 do 15 sati.

Ispitne su cjeline od kojih se sastoji ispit provjere znanja sljedeće:

  • razumijevanje slušanoga teksta
  • razumijevanje čitanoga teksta
  • poznavanje gramatičkih struktura
  • pismeno izražavanje
  • usmeno izražavanje