Daily Archives: 15/05/2020

1 post

Croaticumova ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture 2020.

Croaticumova ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture ove će se godine održavati preko interneta, ali i u našim učionicama poštujući sve mjere prevencije zaraze koronavirusom. Program traje 3 tjedna, a polaznici hrvatski jezik i o hrvatskoj kulturi uče 75 školskih sati (75 x 45 minuta; 4 školska sata jezične nastave dnevno, 2 sata govornih vježbi tjedno te 9 školskih sati nastave o kulturi tijekom tri tjedna). Prijaviti se možete na e-mail croaticum@ffzg.hr. Molimo da, prilikom prijave, napišete želite li pohađati tečaj preko interneta ili u učionici. Prijave i upisi traju do 26. lipnja 2020.