Akademski kalendar

Programi učenja hrvatskoga jezika i kulture, akademska godina 2017./2018.

ZIMSKI SEMESTAR
(SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, SKRAĆENI SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, JEDNOMJESEČNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE)
2. 10. 2017. – 26. 1. 2018.
CROATICUMOVA ZIMSKA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 29. 1. 2018. – 16. 2. 2018.
LJETNI SEMESTAR
(SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, SKRAĆENI SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, JEDNOMJESEČNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE)
26. 2. 2018. – 8. 6. 2018.
CROATICUMOVA LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 26. 6. 2018. – 13. 7. 2018.
CROATICUMOVA JESENSKA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 10. 9. 2018. – 28. 9. 2018.
SPECIJALIZIRANI INTENZIVNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE po dogovoru

Ispiti poznavanja hrvatskoga jezika, akademska godina 2017./2018.

PRIJAVA DO ISPITNI ROK RAZINA
9. 5. 2018. (srijeda) 19. 5. 2018. (subota), u 9 sati B1
20. 6. 2018. (srijeda) 29. 6. 2018. (petak), u 9 sati sve razine
29. 8. 2018. (srijeda) 7. 9. 2018. (petak), u 9 sati sve razine

Programi učenja hrvatskoga jezika i kulture, akademska godina 2018./2019.

ZIMSKI SEMESTAR
(SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, SKRAĆENI SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, JEDNOMJESEČNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE)
1. 10. 2018. – 25. 1. 2019.
CROATICUMOVA ZIMSKA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 28. 1. 2019. – 15. 2. 2019.
LJETNI SEMESTAR
(SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, SKRAĆENI SEMESTRALNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE, JEDNOMJESEČNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE)
25. 2. 2019. – 7. 6. 2019.
CROATICUMOVA LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 26. 6. – 16. 7. 2019.*
CROATICUMOVA JESENSKA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE 9. 9. 2018. – 27. 9. 2019.
SPECIJALIZIRANI INTENZIVNI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE po dogovoru

* Počinje u srijedu, a završava u utorak.