Internetski tečaj hrvatskoga jezika A1.HR

Od 15. prosinca 2017. do 30. rujna 2018. godine dostupan je internetski tečaj za početno učenje hrvatskoga jezika.

Internetski tečaj je besplatan, a sastoji se od 80 jedinica u trajanju od 45 minuta. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku. Prijava na internetski tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google.

Internetski tečaj dostupan je na adresi: https://a1.ffzg.unizg.hr/