Internetski tečaj hrvatskoga jezika A1.HR

Internetski je tečaj besplatan, a sastoji se od 80 jedinica u trajanju od 45 minuta. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskome i španjolskome jeziku. Prijava na internetski tečaj moguća je korištenjem korisničkoga računa za Facebook ili Google.

Internetski tečaj dostupan je na adresi: https://a1.ffzg.unizg.hr/