Internetski tečaj hrvatskoga jezika – A1

Za sve zainteresirane od 15. prosinca 2017. do 30. rujna 2018. godine dostupan je internetski tečaj za početno učenje hrvatskoga jezika. E-tečaj je besplatan, a sastoji se od 80 jedinica po 45 minuta. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku. Prijava na e-tečaj je moguća korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google. E-tečaj je dostupan na adresi: https://a1.ffzg.unizg.hr/